Zur Veranstaltungs-Übersicht

Jubiläumsausgabe: Folk im Fluss 2024

05.01.2024

25.01. bis 27.01.24 * Darstellbar und Kulturmanufaktur in Frankfurt (Oder)
www.folkfluss.de

Zwanzig ist die Zahl, die bei der kommenden Ausgabe von Folk im Fluss sicher sehr oft genannt werden wird. Zum zwanzigsten Mal laden wir Euch ein zu unserem Festival nach Frankfurt an die Oder zu kommen. Vom 25.01. bis 27.01.2024 könnt Ihr dann wieder ausgiebig Musik genießen und auch selbst machen. In der Kulturmanufaktur und der Darstellbar gibt es dann insgesamt fünf Konzerte, drei Workshops und viel Gelegenheit gemeinsam in Sessions zu singen oder Instrumente zu spielen.

Auf den Bühnen spielen für Euch JANNA, Folk My Life, Rosaro & Peppler, Familie Gerstenberg und das JubiläumsFOLKester. In den Workshops habt Ihr die Möglichkeit mit Peggy Luck traditionelle Lieder ins Heute zu holen oder mit Marcus Fabian die ersten Schritte in der Welt des Folktanzes zu wagen. Ob nun lauschen, spielen, tanzen oder schwatzen, wir freuen uns auf eine fidele zwanzigste Ausgabe von Folk im Fluss mit Euch.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Danke für 11 mal ART |  an der Grenze | na granicy

17.10.2023

Ein Kunstfestival sucht ein neues Organisationsteam

Wer bei der Vernissage des diesjährigen Kunstfestivals „ART | an der Grenze | na granicy“ dabei war, hat es schon gehört: Das bisherige Organisationsteam braucht eine Pause und wird vorerst kein weiteres Festival organisieren. Das bedeutet, dass es nach aktuellem Stand kein „ART | an der Grenze | na granicy“ in Frankfurt (Oder) und Słubice geben wird.

Ein Kunstfestival sucht ein neues Organisationsteam
ART | an der Grenze | na granicy – wie geht es weiter

Das scheidende Team und der Trägerverein Kunstgriff e. V. ermutigen jedoch alle Interessierten, die sich vorstellen können, das Festival weiterzuführen und mit neuen Ideen zu bereichern, aktiv zu werden. Der Verein Kunstgriff ist gern bereit, Interessierten das nötige Know-How aus den Vorjahren zu übergeben und erste Hilfestellung zu geben.

„Herzlichen Dank bzw. Dziękujemy bardzo an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“ sagt Daniel Fochtmann aus dem Vorstand von Kunstgriff. „Das Festival hat zum Mitmachen eingeladen und von der Beteiligung gelebt: vom Orga-Team über die Kunstschaffenden bis hin zu den Besuchenden. Es ist eine große Leistung neben Beruf und Studium so etwas zu organisieren. Alles hat seine Zeit und wir hoffen, dass es wieder ein Festival geben wird, um die Menschen in unserer Doppelstadt über etwas so schönes wie Kunst und Kultur zusammen zu bringen.“

„ART | an der Grenze | na granicy“ hat 2023 zum elften Mal stattgefunden und sich in den Jahren seit seines Bestehens als festes Event im Kulturkalender der Doppelstadt etabliert. Mit seiner Pop-Up-Ausstellung in ansonsten größtenteils leer stehenden und vergessenen Orten inklusive Rahmenprogramm gibt das Festival seit jeher insbesondere bisher unbekannteren Kunstschaffenden eine Bühne für ihre Werke. Im Rahmenprogramm stehen (Kunst-)Workshops zum Mitmachen im Vordergrund. „ART | an der Grenze | na granicy“ will Kunst für alle zugänglich machen und fungiert als Treffpunkt für Menschen mit diversen Hintergründen in jeglicher Hinsicht. Unter Berücksichtigung dieser Eckpfeiler sind Interessierte herzlich eingeladen, ihre eigene Vision von ART zu entwickeln.

„Wir haben 2017 das Festival übernommen von Judtih Lenz übernommen. Sie hat das Festival ins Leben gerufen und verließ mit Abschluss ihres Studiums die Stadt wieder. Wie wir jetzt, suchte sie damals Menschen, die das Festival fortsetzen. Wer mehr über das Festival erfahren möchte, findet bei Youtube eine Dokumentation und auch die Webseite zum Festival enthält Informationen und Bilder zu allen Ausgaben“, so Daniel Fochtmann. „Neben den vielen Ehrenamtlichen, danken wir auch herzlich allen Kooperationspartnerinnen und Geldgeberinnen, wie der Stadt Frankfurt (Oder), dem AStA und dem Förderverein der Viadrina und der Sparkasse Oder-Spree, der WohnBau Frankfurt und vielen, vielen anderen. Die Liste ist zu lang, um alle aufzuzählen. Das Festival war im wahrsten Sinne von allen für alle“.

Kontakt für Interessierte:

email hidden; JavaScript is required, @kunstgriffff

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Dziękujemy za 11 razy ART | an der Grenze | na granicy

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Ci, którzy byli obecni na wernisażu tegorocznego festiwalu sztuki „ART | an der Grenze | na granicy“ już słyszeli: poprzedni zespół organizacyjny potrzebuje przerwy i na razie nie będzie organizował kolejnego festiwalu. Oznacza to, że na chwilę obecną nie będzie festiwalu „ART | an der Grenze | na granicy“ we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Jednak ustępujący zespół i wspierające stowarzyszenie Kunstgriff e. V. zachęcają wszystkich zainteresowanych, którzy mogą sobie wyobrazić kontynuację festiwalu i wzbogacenie go o nowe pomysły, do aktywnego działania. Stowarzyszenie Kunstgriff z przyjemnością przekaże niezbędną wiedzę z poprzednich lat zainteresowanym stronom i zapewni wstępną pomoc.

„Dziękujemy bardzo i Herzlichen Dank wszystkim wolontariuszom“ – mówi Daniel Fochtmann z zarządu Kunstgriff. Festiwal zaprosił ludzi do przyłączenia się i rozkwitł dzięki uczestnictwu: od zespołu organizacyjnego, przez artystów, po odwiedzających. To wielkie osiągnięcie zorganizować coś takiego równolegle ze swoją pracą czy studiami. Wszystko ma swój czas i mamy nadzieję, że odbędzie się kolejny festiwal, który zgromadzi ludzi w naszym podwójnym mieście wokół czegoś tak pięknego jak sztuka i kultura“.

„ART | an der Grenze | na granicy“ odbył się po raz jedenasty w 2023 roku i przez lata swojego istnienia stał się stałym wydarzeniem w kalendarzu kulturalnym podwójnego miasta. Dzięki wyskakującym wystawom w miejscach zwykle pustych i zapomnianych, w tym programowi towarzyszącemu, festiwal zawsze dawał nieznanym wcześniej artystom scenę dla ich prac. Program wspierający koncentruje się na (artystycznych) warsztatach uczestnictwa. „ART | an der Grenze | na granicy“ ma na celu uczynienie sztuki dostępną dla wszystkich i funkcjonuje jako miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk pod każdym względem. Mając na uwadze te fundamenty, osoby zainteresowane są serdecznie zaproszone do rozwijania własnej wizji festiwalu ART.

„Przejęliśmy festiwal od Judtih Lenz w 2017 roku. Rozpoczęła festiwal i odeszła, gdy po ukończeniu studiów opuściła miasto. Podobnie jak my teraz, szukała wtedy ludzi, którzy mogliby kontynuować festiwal. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o festiwalu, możesz znaleźć film dokumentalny na Youtube, a strona internetowa festiwalu zawiera również informacje i zdjęcia ze wszystkich edycji“, mówi Daniel Fochtmann. „Oprócz wielu wolontariuszy, chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom i fundatorom, takim jak miasto Frankfurt nad Odrą, AStA i Fundacja Przyjaciół Viadriny oraz Sparkasse Oder-Spree, WohnBau Frankfurt i wielu, wielu innym. Lista jest zbyt długa, by wymienić ich wszystkich. Festiwal był dosłownie „przez wszystkich dla wszystkich“. Kontakt dla zainteresowanych:
email hidden; JavaScript is required, @kunstgriffff

Zur Veranstaltungs-Übersicht

„Łzy Odry” – „Tränen der Oder“

30.05.2023

rozmowa z artystą, muzyka i wiersze

W piątek, 2 czerwca o godzinie 17:00, artysta grafik Ryszard Matecki będzie obecny na swojej wystawie „Łzy Odry” w budynku Gräfin-Dönhoff-Gebäude na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Po słowie wstępnym artysty muzyk Wolfram Spyra zagra na swojej stalowej wiolonczeli występując wraz z ukraińską artystką, związaną z Polską zarówno jak i z Niemcami, Roksaną Vikaluk (śpiew, melorecytacja). Będzie to swoisty muzyczny komentarz do wystawionych prac. Dźwięki zostaną uzupełnione polskimi i niemieckimi wierszami o Odrze. Następnie będzie czas na rozmowę.

Wydarzenie odbędzie się z tłumaczeniem na polski i niemiecki.

Künstlergespräch, Musik und Gedichte

Am Freitag, dem 2. Juni um 17:00 Uhr ist der Grafiker Ryszard Matecki zum Gespräch in seiner Ausstellung „Tränen der Oder“ im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Europa-Universität Viadrina anwesend.

Nach einleitenden Worten des Künstlers wird der Musiker Wolfram Spyra auf seinem Stahlcello spielen und gemeinsam mit der ukrainischen Künstlerin, die sowohl mit Polen als auch mit Deutschland verbunden ist, Roksana Vikaluk (Gesang, Melorecitation) auftreten. Dies wird eine Art musikalischer Kommentar zu den ausgestellten Werken sein. Ergänzt werden die Klänge von einigen polnischen und deutschen Gedichten zur Oder. Im Anschluss ist Zeit, bei einem Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet zweisprachig deutsch/polnisch statt.

© Ryszard Matecki

Organizatorem jest Kunstgriff e. V. we współpracy z koordynatorką kultury Constance Krüger. Poprzez rozmowę w galerii organizatorzy chcą za pomocą środków artystycznych zwrócić uwagę na sytuację Odry trwającą od czasu pomoru ryb w sierpniu 2022 roku.

Wydarzenie jest finansowane przez Wydział Kultury miasta Frankfurt nad Odrą.

Wstęp jest bezpłatny.

Sie wird von Kunstgriff e.V. in Kooperation mit der Kulturkoordinatorin Constance Krüger organisiert. Mit diesem Galeriegespräch wollen die Organisatoren mit künstlerischen Mitteln auf die Situation der Oder seit dem Fischsterben im August 2022 aufmerksam machen.

Finanziell unterstützt wird der Nachmittag durch das Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder).

Der Eintritt ist frei.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Ausschreibung für das fünfte Kunstwerk am Carthausplatz

07.03.2022

Der Sockel des verschwundenen Denkmals an das Telegraphen-Bataillon Nr.2 bietet in Frankfurt (Oder) einen einmaligen Platz zur Präsentation zeitgenössischer, regionaler Kunstwerke. Alle zwei Jahre soll an diesem Standort ein temporäres Kunstwerk präsentiert werden, um so dem facettenreichen, künstlerischen Schaffen in Brandenburg eine Plattform zur Präsentation zu bieten.

Ziel ist die Schaffung eines temporären, öffentlich zugänglichen Kunstwerks auf dem leeren Sockel am Carthausplatz, das sich auf den Stadtraum bezieht und mit dem leeren Sockel auseinandersetzt.

Die vollständige Ausschreibung können Sie hier einsehen: Ausschreibung_Kunst statt Denkmal-FFO_2022.pdf

Die Zeitplanung

 • Der Wettbewerb wird am 07.03.2022 veröffentlicht.
 • Das Rückfragenkolloquium mit einer Ortsbesichtigung dient der näheren Erläuterung der Wettbewerbsaufgabe und Beantwortung erster Rückfragen und wird am 17.03.2022 um 14 Uhr angeboten. Die Teilnahme am Rückfragenkolloquium ist freigestellt und nicht verpflichtend für die Wettbewerbsteilnahme.
 • Spätere Rückfragen können nur schriftlich gestellt werden. Sie müssen bis zum 28.03.2022 unter dem Kennwort „Kunst statt Denkmal am Carthausplatz 2022“ bei der Wettbewerbskoordination eingegangen sein. Diese Fragen werden schriftlich beantwortet. Die Beantwortung ist Teil der Ausschreibung und wird den Teilnehmenden und dem Preisgericht zugesandt.
 • Einsendeschluss ist der 24.04.2022
 • Das Preisgericht tagt voraussichtlich am 09.05.2022
 • Im Anschluss erfolgt die Beauftragung des umzusetzenden Kunstwerks entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts.
 • Das Kunstwerk soll im September 2022 am Carthausplatz aufgebaut werden.
 • Das zu realisierende Kunstwerk ist temporär und muss nach Ablauf des Projektzeitraums wieder entfernt werden. Der Projektzeitraum endet am 31.10.2024.

Dokumente

www.kunststattdenkmal.kunstgriff-ev.org

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Einladung zur 25. Mitgliederversammlung

19.08.2019

TAGESORDUNG
der 25. Mitgliederversammlung
von KUNSTGRIFF. e.V.

Montag, den 02. September ab 18 Uhr in der Schreibwerkstatt St. Spiritus im Haus der Künste, Lindenstr. 5, 15230 Frankfurt (Oder)

Montag, den 02. September 2019 ab 18 Uhr
in der Schreibwerkstatt St. Spiritus im Haus der Künste, Lindenstr. 5, 15230 Frankfurt (Oder)

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3: Bericht des Vorstandes und der ProjektleiterInnen
TOP 4: Entlastung des Vorstandes und Abstimmung Kassenprüfung
TOP 5: Neuwahl des Vorstandes
TOP 6: Schlussworte des Vorstandes, Schließung der Sitzung

Bitte gebt kurz Rückmeldung, ob ihr kommen könnt oder nicht. Vielen Dank!

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Folk im Fluss 2017

04.01.2017

Zum dreizehnten Mal vom 26.01. bis 28.01.2017

Volksmusik – oder doch Folk Music? Ursprünglich auf jeden Fall – und ebenso tanz- wie hörbar. Seit 2005 steht die Mitte des Winters in Frankfurt (Oder) unter dem Motto „Folk im Fluss„.

Das gepflegte Folkfest will auch in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit bieten, sich zum allgemeinen Abfolken zu treffen. Bei Konzerten, Sessions, Bal Folk und verschiedenen Workshops können sich die Besucher ordentlich schaffen. All das findet genau genommen nicht im, sondern am Fluss statt, aber darum geht es ja auch gar nicht. Der Name steht vielmehr für die ständige Bewegung, die man in der immer lebendigen Folkmusik finden kann. Neben dem was es bei den auftretenden Bands zu entdecken gibt, kann und soll hier jeder, dem es in den Fingern juckt oder dem die Füsse kribbeln, Instrumente und Tanzbeine schwingen und sich dem Folk hingeben.

Für die Unterstützung und die Hilfe von so vielen Seiten möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Euer Thomas

Das Programm und weitere Informationen sind hier zu finden: www.folkfluss.de

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Sommerfest … Kunstgriff, was geht!?

27.07.2016

+++ Visionen +++ ART an der Grenze +++ Mitglieder +++ Alter +++ Öffentlichkeitsarbeit +++ Bier +++ ? +++ Grill +++ Ermöglicher_in +++ Netzwerk +++ Musik +++ Lesen +++ Schreiben +++ Finanzen +++ Open Stage +++ Unithea +++ ? +++ Folk im Fluss +++ Technikverleih +++ Filmvorführung +++ Speed:Dating +++ Tatortabend +++ ☀ +++ Doppelstadt +++ Straßenwörterbuch +++ Lagerfeuer +++ Nacht der Poesie +++

Wir laden Euch herzlich zum Sommerfest von Kunstgriff. ein!
Neben dem geselligen Beisammensein wollen wir mit Euch über Kunstgriff als Verein und als Initiative an der Uni Viadrina reden. Was ist der Verein (für Euch) und was könnte er sein?

Wann?
Samstag, 03.09.2016, Anreise ab 17:30, Start 18 Uhr

Wo?
In Słubice – Den genauen Ort teilen wir Euch nach Eurer Anmeldung mit.

Was mitbringen?
Es ist eine Mitbringparty, bringt bitte mit:

 • Etwas zu Trinken (Wasser haben wir da)
 • Etwas zu Essen oder zu knabbern, ein Grill ist vorhanden.
 • Einen Gegenstand, den ihr mit Kunstgriff. verbindet.

Anmeldung
Bitte meldet Euch bis zum 27.08. über email hidden; JavaScript is required an.

Bonus
Jede 10. Anmeldung gewinnt ein Kunstgriff T-Shirt!

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Speed:Dating in Frankfurt (Oder)

Die aktuellen Termine finden Sie hier: dating.kunstgriff-ev.org

… von Flirten bis Verlieben und der Magie des ersten Augenblicks

Im Herbst 2016 findet die dritte Runde Speed:Dating statt. Anmeldungen sind ab September möglich.

Freitag, 14. Oktober ‘16

25-36 Jahre, 19 UhrSpeed:Dating Ffo

Samstag, 15. Oktober ‘16

33-44 Jahre, 17 Uhr
41-52 Jahre
, 15 Uhr
49-60 Jahre, 13 Uhr
ab 57 Jahre, 10 Uhr

Sie sucht sie – Er sucht ihn, Informationen weiter unten.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis 10. Oktober erforderlich. Das Speed:Dating findet im MehrGenerationenHaus MIKADO, Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder) statt.

Anmeldung

(more…)

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Speed-Dating in Frankfurt (Oder)

08.09.2015

Die Aktuellen Termine finden Sie hier: dating.kunstgriff-ev.org

Du willst neue Menschen kennenlernen? Kribbeln im Bauch spüren? Spannung erleben? Vielleicht eine Partnerin oder einen Partner finden? Ohne Verpflichtungen einzugehen, gibt es eine Möglichkeit dazu: Speed-Dating.

Und so funktioniert`s

(more…)

Next Page »