Zur Veranstaltungs-Übersicht

Dziękujemy za 11 razy ART | an der Grenze | na granicy

17.10.2023

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Ci, którzy byli obecni na wernisażu tegorocznego festiwalu sztuki „ART | an der Grenze | na granicy“ już słyszeli: poprzedni zespół organizacyjny potrzebuje przerwy i na razie nie będzie organizował kolejnego festiwalu. Oznacza to, że na chwilę obecną nie będzie festiwalu „ART | an der Grenze | na granicy“ we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Jednak ustępujący zespół i wspierające stowarzyszenie Kunstgriff e. V. zachęcają wszystkich zainteresowanych, którzy mogą sobie wyobrazić kontynuację festiwalu i wzbogacenie go o nowe pomysły, do aktywnego działania. Stowarzyszenie Kunstgriff z przyjemnością przekaże niezbędną wiedzę z poprzednich lat zainteresowanym stronom i zapewni wstępną pomoc.

„Dziękujemy bardzo i Herzlichen Dank wszystkim wolontariuszom“ – mówi Daniel Fochtmann z zarządu Kunstgriff. Festiwal zaprosił ludzi do przyłączenia się i rozkwitł dzięki uczestnictwu: od zespołu organizacyjnego, przez artystów, po odwiedzających. To wielkie osiągnięcie zorganizować coś takiego równolegle ze swoją pracą czy studiami. Wszystko ma swój czas i mamy nadzieję, że odbędzie się kolejny festiwal, który zgromadzi ludzi w naszym podwójnym mieście wokół czegoś tak pięknego jak sztuka i kultura“.

„ART | an der Grenze | na granicy“ odbył się po raz jedenasty w 2023 roku i przez lata swojego istnienia stał się stałym wydarzeniem w kalendarzu kulturalnym podwójnego miasta. Dzięki wyskakującym wystawom w miejscach zwykle pustych i zapomnianych, w tym programowi towarzyszącemu, festiwal zawsze dawał nieznanym wcześniej artystom scenę dla ich prac. Program wspierający koncentruje się na (artystycznych) warsztatach uczestnictwa. „ART | an der Grenze | na granicy“ ma na celu uczynienie sztuki dostępną dla wszystkich i funkcjonuje jako miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk pod każdym względem. Mając na uwadze te fundamenty, osoby zainteresowane są serdecznie zaproszone do rozwijania własnej wizji festiwalu ART.

„Przejęliśmy festiwal od Judtih Lenz w 2017 roku. Rozpoczęła festiwal i odeszła, gdy po ukończeniu studiów opuściła miasto. Podobnie jak my teraz, szukała wtedy ludzi, którzy mogliby kontynuować festiwal. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o festiwalu, możesz znaleźć film dokumentalny na Youtube, a strona internetowa festiwalu zawiera również informacje i zdjęcia ze wszystkich edycji“, mówi Daniel Fochtmann. „Oprócz wielu wolontariuszy, chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom i fundatorom, takim jak miasto Frankfurt nad Odrą, AStA i Fundacja Przyjaciół Viadriny oraz Sparkasse Oder-Spree, WohnBau Frankfurt i wielu, wielu innym. Lista jest zbyt długa, by wymienić ich wszystkich. Festiwal był dosłownie „przez wszystkich dla wszystkich“. Kontakt dla zainteresowanych:
email hidden; JavaScript is required, @kunstgriffff