Zur Veranstaltungs-Übersicht

Jubiläumsausgabe: Folk im Fluss 2024

05.01.2024

25.01. bis 27.01.24 * Darstellbar und Kulturmanufaktur in Frankfurt (Oder)
www.folkfluss.de

Zwanzig ist die Zahl, die bei der kommenden Ausgabe von Folk im Fluss sicher sehr oft genannt werden wird. Zum zwanzigsten Mal laden wir Euch ein zu unserem Festival nach Frankfurt an die Oder zu kommen. Vom 25.01. bis 27.01.2024 könnt Ihr dann wieder ausgiebig Musik genießen und auch selbst machen. In der Kulturmanufaktur und der Darstellbar gibt es dann insgesamt fünf Konzerte, drei Workshops und viel Gelegenheit gemeinsam in Sessions zu singen oder Instrumente zu spielen.

Auf den Bühnen spielen für Euch JANNA, Folk My Life, Rosaro & Peppler, Familie Gerstenberg und das JubiläumsFOLKester. In den Workshops habt Ihr die Möglichkeit mit Peggy Luck traditionelle Lieder ins Heute zu holen oder mit Marcus Fabian die ersten Schritte in der Welt des Folktanzes zu wagen. Ob nun lauschen, spielen, tanzen oder schwatzen, wir freuen uns auf eine fidele zwanzigste Ausgabe von Folk im Fluss mit Euch.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Danke für 11 mal ART |  an der Grenze | na granicy

17.10.2023

Ein Kunstfestival sucht ein neues Organisationsteam

Wer bei der Vernissage des diesjährigen Kunstfestivals „ART | an der Grenze | na granicy“ dabei war, hat es schon gehört: Das bisherige Organisationsteam braucht eine Pause und wird vorerst kein weiteres Festival organisieren. Das bedeutet, dass es nach aktuellem Stand kein „ART | an der Grenze | na granicy“ in Frankfurt (Oder) und Słubice geben wird.

Ein Kunstfestival sucht ein neues Organisationsteam
ART | an der Grenze | na granicy – wie geht es weiter

Das scheidende Team und der Trägerverein Kunstgriff e. V. ermutigen jedoch alle Interessierten, die sich vorstellen können, das Festival weiterzuführen und mit neuen Ideen zu bereichern, aktiv zu werden. Der Verein Kunstgriff ist gern bereit, Interessierten das nötige Know-How aus den Vorjahren zu übergeben und erste Hilfestellung zu geben.

„Herzlichen Dank bzw. Dziękujemy bardzo an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“ sagt Daniel Fochtmann aus dem Vorstand von Kunstgriff. „Das Festival hat zum Mitmachen eingeladen und von der Beteiligung gelebt: vom Orga-Team über die Kunstschaffenden bis hin zu den Besuchenden. Es ist eine große Leistung neben Beruf und Studium so etwas zu organisieren. Alles hat seine Zeit und wir hoffen, dass es wieder ein Festival geben wird, um die Menschen in unserer Doppelstadt über etwas so schönes wie Kunst und Kultur zusammen zu bringen.“

„ART | an der Grenze | na granicy“ hat 2023 zum elften Mal stattgefunden und sich in den Jahren seit seines Bestehens als festes Event im Kulturkalender der Doppelstadt etabliert. Mit seiner Pop-Up-Ausstellung in ansonsten größtenteils leer stehenden und vergessenen Orten inklusive Rahmenprogramm gibt das Festival seit jeher insbesondere bisher unbekannteren Kunstschaffenden eine Bühne für ihre Werke. Im Rahmenprogramm stehen (Kunst-)Workshops zum Mitmachen im Vordergrund. „ART | an der Grenze | na granicy“ will Kunst für alle zugänglich machen und fungiert als Treffpunkt für Menschen mit diversen Hintergründen in jeglicher Hinsicht. Unter Berücksichtigung dieser Eckpfeiler sind Interessierte herzlich eingeladen, ihre eigene Vision von ART zu entwickeln.

„Wir haben 2017 das Festival übernommen von Judtih Lenz übernommen. Sie hat das Festival ins Leben gerufen und verließ mit Abschluss ihres Studiums die Stadt wieder. Wie wir jetzt, suchte sie damals Menschen, die das Festival fortsetzen. Wer mehr über das Festival erfahren möchte, findet bei Youtube eine Dokumentation und auch die Webseite zum Festival enthält Informationen und Bilder zu allen Ausgaben“, so Daniel Fochtmann. „Neben den vielen Ehrenamtlichen, danken wir auch herzlich allen Kooperationspartnerinnen und Geldgeberinnen, wie der Stadt Frankfurt (Oder), dem AStA und dem Förderverein der Viadrina und der Sparkasse Oder-Spree, der WohnBau Frankfurt und vielen, vielen anderen. Die Liste ist zu lang, um alle aufzuzählen. Das Festival war im wahrsten Sinne von allen für alle“.

Kontakt für Interessierte:

email hidden; JavaScript is required, @kunstgriffff

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Dziękujemy za 11 razy ART | an der Grenze | na granicy

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Ci, którzy byli obecni na wernisażu tegorocznego festiwalu sztuki „ART | an der Grenze | na granicy“ już słyszeli: poprzedni zespół organizacyjny potrzebuje przerwy i na razie nie będzie organizował kolejnego festiwalu. Oznacza to, że na chwilę obecną nie będzie festiwalu „ART | an der Grenze | na granicy“ we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Festiwal sztuki poszukuje nowego zespołu organizacyjnego

Jednak ustępujący zespół i wspierające stowarzyszenie Kunstgriff e. V. zachęcają wszystkich zainteresowanych, którzy mogą sobie wyobrazić kontynuację festiwalu i wzbogacenie go o nowe pomysły, do aktywnego działania. Stowarzyszenie Kunstgriff z przyjemnością przekaże niezbędną wiedzę z poprzednich lat zainteresowanym stronom i zapewni wstępną pomoc.

„Dziękujemy bardzo i Herzlichen Dank wszystkim wolontariuszom“ – mówi Daniel Fochtmann z zarządu Kunstgriff. Festiwal zaprosił ludzi do przyłączenia się i rozkwitł dzięki uczestnictwu: od zespołu organizacyjnego, przez artystów, po odwiedzających. To wielkie osiągnięcie zorganizować coś takiego równolegle ze swoją pracą czy studiami. Wszystko ma swój czas i mamy nadzieję, że odbędzie się kolejny festiwal, który zgromadzi ludzi w naszym podwójnym mieście wokół czegoś tak pięknego jak sztuka i kultura“.

„ART | an der Grenze | na granicy“ odbył się po raz jedenasty w 2023 roku i przez lata swojego istnienia stał się stałym wydarzeniem w kalendarzu kulturalnym podwójnego miasta. Dzięki wyskakującym wystawom w miejscach zwykle pustych i zapomnianych, w tym programowi towarzyszącemu, festiwal zawsze dawał nieznanym wcześniej artystom scenę dla ich prac. Program wspierający koncentruje się na (artystycznych) warsztatach uczestnictwa. „ART | an der Grenze | na granicy“ ma na celu uczynienie sztuki dostępną dla wszystkich i funkcjonuje jako miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk pod każdym względem. Mając na uwadze te fundamenty, osoby zainteresowane są serdecznie zaproszone do rozwijania własnej wizji festiwalu ART.

„Przejęliśmy festiwal od Judtih Lenz w 2017 roku. Rozpoczęła festiwal i odeszła, gdy po ukończeniu studiów opuściła miasto. Podobnie jak my teraz, szukała wtedy ludzi, którzy mogliby kontynuować festiwal. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o festiwalu, możesz znaleźć film dokumentalny na Youtube, a strona internetowa festiwalu zawiera również informacje i zdjęcia ze wszystkich edycji“, mówi Daniel Fochtmann. „Oprócz wielu wolontariuszy, chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom i fundatorom, takim jak miasto Frankfurt nad Odrą, AStA i Fundacja Przyjaciół Viadriny oraz Sparkasse Oder-Spree, WohnBau Frankfurt i wielu, wielu innym. Lista jest zbyt długa, by wymienić ich wszystkich. Festiwal był dosłownie „przez wszystkich dla wszystkich“. Kontakt dla zainteresowanych:
email hidden; JavaScript is required, @kunstgriffff

Zur Veranstaltungs-Übersicht

„Łzy Odry” – „Tränen der Oder“

30.05.2023

rozmowa z artystą, muzyka i wiersze

W piątek, 2 czerwca o godzinie 17:00, artysta grafik Ryszard Matecki będzie obecny na swojej wystawie „Łzy Odry” w budynku Gräfin-Dönhoff-Gebäude na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Po słowie wstępnym artysty muzyk Wolfram Spyra zagra na swojej stalowej wiolonczeli występując wraz z ukraińską artystką, związaną z Polską zarówno jak i z Niemcami, Roksaną Vikaluk (śpiew, melorecytacja). Będzie to swoisty muzyczny komentarz do wystawionych prac. Dźwięki zostaną uzupełnione polskimi i niemieckimi wierszami o Odrze. Następnie będzie czas na rozmowę.

Wydarzenie odbędzie się z tłumaczeniem na polski i niemiecki.

Künstlergespräch, Musik und Gedichte

Am Freitag, dem 2. Juni um 17:00 Uhr ist der Grafiker Ryszard Matecki zum Gespräch in seiner Ausstellung „Tränen der Oder“ im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Europa-Universität Viadrina anwesend.

Nach einleitenden Worten des Künstlers wird der Musiker Wolfram Spyra auf seinem Stahlcello spielen und gemeinsam mit der ukrainischen Künstlerin, die sowohl mit Polen als auch mit Deutschland verbunden ist, Roksana Vikaluk (Gesang, Melorecitation) auftreten. Dies wird eine Art musikalischer Kommentar zu den ausgestellten Werken sein. Ergänzt werden die Klänge von einigen polnischen und deutschen Gedichten zur Oder. Im Anschluss ist Zeit, bei einem Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet zweisprachig deutsch/polnisch statt.

© Ryszard Matecki

Organizatorem jest Kunstgriff e. V. we współpracy z koordynatorką kultury Constance Krüger. Poprzez rozmowę w galerii organizatorzy chcą za pomocą środków artystycznych zwrócić uwagę na sytuację Odry trwającą od czasu pomoru ryb w sierpniu 2022 roku.

Wydarzenie jest finansowane przez Wydział Kultury miasta Frankfurt nad Odrą.

Wstęp jest bezpłatny.

Sie wird von Kunstgriff e.V. in Kooperation mit der Kulturkoordinatorin Constance Krüger organisiert. Mit diesem Galeriegespräch wollen die Organisatoren mit künstlerischen Mitteln auf die Situation der Oder seit dem Fischsterben im August 2022 aufmerksam machen.

Finanziell unterstützt wird der Nachmittag durch das Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder).

Der Eintritt ist frei.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Ausstellung „Tränen der Oder | Łzy Odry“

20.05.2023

{polska wersja – zobacz niżej}

 © Ryszard Matecki
© Ryszard Matecki

Ab 24. Mai (Mittwoch) ist im Gräfin-Dönhoff-Gebäude (GD) der Europa-Universität Viadrina die Grafik-Ausstellung „Tränen der Oder | Łzy Odry“ vom polnischen Grafiker Ryszard Matecki zu sehen. Die Bilder sind bis 01. Juli während der Öffnungszeiten des GD auf der Galerie im Eingangsbereich, in der Nähe der Mensa, frei zugänglich.

Am 2. Juni ab 17:00 Uhr wird der Künstler in der Ausstellung anwesend sein.

Der Grafiker Ryszard Matecki lebt in dem Dorf Zatoń Dolna an der Oder und erlebte das Drama hautnah mit: „an den Ufern der sterbenden Oder (waren) alle von dem gleichen überwältigenden Gefühl der Hilflosigkeit und Traurigkeit betroffen (…). Damals ging ich jeden Tag an die Oder, die vor meinem Haus floss, und lauschte der schrillen Stille der vom Schreck erstarrten Natur. Ich weiß, dass der Mensch ihr diesen unvorstellbaren Schaden zugefügt hat.“ Die Arbeiten, entstanden zwischen dem 10. August und dem 3. September 2022, dienten als Katalysator für seine Gefühle angesichts der Katastrophe: „Die Erlebnisse jener Tage brauchten nicht nur ein Ventil, sondern eine besondere Ausdrucksform, mit der ich das Grauen der Apokalypse, die sich vor unseren Augen abspielte, vermitteln konnte.“

Ryszard Matecki
Ryszard Matecki

Wir als Verein Kunstgriff. haben die Ausstellung mit Hilfe der Kulturkoordinatorin Constance Krüger nach Frankfurt (Oder) geholt, um auf die Umweltkatastrophe aufmerksam zu machen. Denn noch ist nicht sicher, ob eine ähnliche, vom Menschen gemachte Katastrophe in diesem Jahr verhindert werden kann.

Unterstützt wird die Ausstellung von der Stadt Frankfurt (Oder), der Europa-Universität Viadrina, der Volkshochschule und der Stadtbibliothek Frankfurt (Oder).

Copyright der Bider: Ryszard Matecki

Wystawa „Tränen der Oder | Łzy Odry“

Od 24 maja (środa) w budynku Gräfin-Dönhoff (GD) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina można oglądać wystawę graficzną „Tränen der Oder | Łzy Odry“ polskiego grafika Ryszarda Mateckiego. Wystawę zobaczyć można do 1 lipca w godzinach otwarcia budynku Gräfin-Dönhoff na galerii w strefie wejściowej, w pobliżu stołówki. Wstęp wolny.

Artysta będzie obecny na wystawie 2 czerwca od godziny 17:00.

Grafik Ryszard Matecki mieszka we wsi Zatoń Dolna nad Odrą niedaleko Kostrzyna i doświadczył dramatu na własnej skórze: „na brzegach umierającej Odry wszyscy (byli) dotknięci tym samym przytłaczającym uczuciem bezradności i smutku (…). W tamtym czasie codziennie chodziłem nad Odrę, która płynęła przed moim domem, i wsłuchiwałem się w przenikliwą ciszę zmrożonej przerażeniem natury. Wiem, że człowiek wyrządził jej niewyobrażalne szkody“. Prace, które powstały między 10 sierpnia a 3 września 2022 r., posłużyły jako katalizator jego uczuć w obliczu katastrofy: „Doświadczenia tamtych dni potrzebowały nie tylko ujścia, ale także szczególnej formy wyrazu, za pomocą której mógłbym przekazać grozę apokalipsy, która rozwijała się na naszych oczach“.

Jako stowarzyszenie Kunstgriff sprowadziliśmy wystawę do Frankfurtu nad Odrą z pomocą koordynatorki ds. kultury Constance Krüger, aby zwrócić uwagę na katastrofę ekologiczną. Ponieważ nie wiadomo jeszcze, czy w tym roku uda się zapobiec podobnej katastrofie spowodowanej przez człowieka.

Wystawa jest wspierana przez miasto Frankfurt nad Odrą, Uniwersytet Europejski Viadrina, Volkshochschule i Bibliotekę Miejską we Frankfurcie nad Odrą.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Eröffnung und Programm des 11. Kunstfestival ART | an der Grenze | na granicy am 21. April 2023

18.04.2023

Am Freitag, dem 21. April 2023, wird ab 17.00 Uhr die Eröffnungsfeier des 11. Kunstfestivals ART | an der Grenze | na granicy an den diesjährigen Ausstellungsräumen in der Kleinen Oderstraße 5 (Kukuryku!) und 9 stattfinden. Zur Vernissage werden Grußworte und Eröffnungsreden von Frankfurts Kulturdezernentin Milena Manns und einem Vertreter aus Słubice erwartet. Der Cottbuser Kneipenchor untermalt die Eröffnung musikalisch. Nach einem gemeinsamen Gang über die Stadtbrücke wird auch die Teilausstellung in der Słubicer Stadtbibliothek eröffnet. Ab ca. 19.00 Uhr soll mit einem kühlen Getränk in der Hand und Musik von DJ Rolle auf dem Zukunftsplatz und in den Ausstellungsräumen gefeiert werden. 

Die Kunstausstellung von ART | an der Grenze | na granicy ist vom 21. April bis 5. Mai an den Ausstellungsorten in Frankfurt (Oder) und Słubice zu sehen. In diesem Jahr hat ART seinen Fokus verstärkt auf Kunstschaffende mit wenig bis keiner Ausstellungserfahrung gelegt, um diesen eine Bühne zu bieten. Die Ausstellung deckt Kunst aller Art ab: von Malerei und Fotografie bis hin zu Poesie und Videomontage. Eine vollständige Vorstellung aller Kunstschaffenden ist zu finden unter: https://artandergrenze.wordpress.com/kunstschaffende-tworczynie-i-tworcy-2023/

Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm, das in diesem Jahr 16 Programmpunkte umfasst. Der Schwerpunkt liegt auf Workshops zum selbst kreativ und aktiv werden – von Kunst über Fotografie bis hin zu Museumspädagogik. Diese benötigen keinerlei Voraussetzung, außer der Lust darauf, angeleitet von den ART-Kunstschaffenden kreativ zu werden. Nennenswert ist der Workshop “Utopien für Frankfurt” von Franziska Wulschke, in dem Visionen für unsere Doppelstadt kreativ aufgearbeitet und unter Nutzung von Augmented Reality umgesetzt werden sollen. Auch im Rahmenprogramm  sind einige Highlights zu finden: unter ihnen das Konzert der Berliner Indie-Pop/Rock-Band “Duxius” im Stuck oder die Lesung der Autorin Mia Raben aus ihrem deutsch-polnischen Roman „Frau mit Stuhl und Mann ohne Schlittschuh“. 

Das vollständige Programm ist zu finden unter: https://artandergrenze.wordpress.com/art-2023/programm-2023/

Achtung: Für die Workshops sind rechtzeitige Anmeldungen per Mail nötig: email hidden; JavaScript is required 

Hintergrund:
Das seit 2013 ehrenamtlich organisierte Festival bietet für Kunstschaffende unabhängig von ihrer Erfahrung und Kunstrichtung eine besondere Plattform, sich dem Publikum aus der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice und darüber hinaus zu präsentieren. Im Fokus stehen dabei die Möglichkeiten des Austausches unter den mitwirkenden Kunstschaffenden sowie mit der Stadtgesellschaft. ART | an der Grenze | na granicy wird von Studierenden der Europa-Universität Viadrina und Bürger*innen der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice ehrenamtlich organisiert.
Das Kunstfestival ART | an der Grenze | na granicy findet auch im Jahr 2023 in Trägerschaft des Vereins Kunstgriff e. V. statt.

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Ausschreibung | Nabór | Call for Entries

04.01.2022

ART | an der Grenze | na granicy 2022
23.04.–07.05.2022, Frankfurt (Oder)-Słubice

https://artandergrenze.wordpress.com

ART | an der Grenze | na granicy vom 23.04. bis 07.05.2022 Ausschreibung * Call Entries * Nabór bis 31.01.2022

Kunstschaffende gesucht!

Du machst leidenschaftlich gerne Kunst und hast Lust, deine Werke beim 10. Kunstfestival ART | an der Grenze | na granicy vom 23.04. bis 07.05.2022, in der europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice zu präsentieren? Du hast einen Bezug zur deutsch-polnischen Grenzregion oder beschäftigst dich mit dem Thema Grenzen aus künstlerischer Perspektive?

Ob Malerei, Skulpturen, Performance, Street Art, Installation oder Fotografie: Unabhängig davon, wo du dein Schaffen einordnest, den Richtungen und Materialien sind keine Grenzen gesetzt! Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen mit interessanten Ideen und Leidenschaft bei dem, was sie tun – ob ganz neu oder schon jahrelang dabei, spielt keine Rolle.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 30. Januar 2022 mit:

 • Fotografien/Screenshots/Textauszügen von bis zu fünf deiner Werke (mit Angaben zu Größe und Format)
 • einem Anschreiben mit Angaben zu dir, deiner Kunst, deiner Motivation und deinem Bezug zum Festival bzw. der Oderregion oder dem Thema Grenzen (max. eine DIN A4 Seite).
 • deinen Kontaktdaten (v. a. E-Mail-Adresse und Telefonnummer)

Sende deine Unterlagen an:
email hidden; JavaScript is required (am besten als PDF-Datei)
oder per Post an:
Kunstgriff. e.V.
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Die Beteiligung bzw. Mitgestaltung am Festivalprogramm (z. B. Workshops) ist erwünscht; insbesondere auf die Teilnahme an der Vernissage am 23. April 2022 legen wir Wert. Bei Fragen kontaktiere uns gern im Vorfeld unter: email hidden; JavaScript is required


Twórczynie i twórcy poszukiwani!

Uwielbiasz tworzyć sztukę i chcesz zaprezentować swoje dzieła podczas festiwalu ART | an der Grenze | na granicy w dniach 23.04. do 07.05.2022, w europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice? Jesteś związany/a z polsko-niemieckim pograniczem lub zajmujesz się tematem granicy z artystycznego punktu widzenia?

Malarstwo, rzeźba, performance, street art, instalacja, a może fotografia – zapraszamy do udziału bez względu na to, jak definiujesz swoją twórczość artystyczną. Kierunki i materiały są nieograniczone! Szukamy kreatywnych osób z ciekawymi pomysłami i pasją do tego, czym się zajmują – zarówno tych, co tworzą od lat, jak i tych dopiero rozpoczynających przygodę ze sztuką.

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 30 stycznia 2022.
Powinno ono zawierać:

 • zdjęcia / zrzuty ekranu / fragmenty tekstów maks. pięciu twoich prac (z informacją na temat rozmiaru i formatu)
 • list motywacyjny zawierający informacje o tobie, twojej sztuce i motywacji oraz o twoich związkach z festiwalem, regionem nadodrzańskim czy tematem granicy (maks. jedna strona A4 )
 • twoje dane kontaktowe (zwłaszcza adres mailowy i numer telefonu)

Swoje zgłoszenie (najlepiej w formacie pdf) prześlij mailowo na adres:
email hidden; JavaScript is required
lub pocztą na adres:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Mile widziany jest także aktywny wkład w współtworzenie programu festiwalu (np. prowadzenie warsztatów). Obecność podczas wernisażu 23 kwietnia 2022 r. jest dla nas szczególnie ważna. W razie pytań prosimy o kontakt: email hidden; JavaScript is required


Artists wanted!

You are passionate about art and would like to present your works at the arts festival ART | an der Grenze | na granicy (“ART at the border”) from 23.04. to 07.05.2022, in the European twin cities of Frankfurt (Oder) and Słubice? You have a relation to the Polish-German border region or you deal with the subject of borders through your art?

Whether it is painting, sculpture, performance, street art, installation or photography: We are looking for contributions from all kinds of artistic fields and styles – there are no restrictions for your application! Regardless of whether you are new to the field or already a well-established artist – we invite creative artists with fresh ideas and passion for their work.

We’re looking forward to receiving your application until January 30th 2022 including:

 • photographs/screenshots/texts of up to 5 examples of your works (including detailed information about size and format)
 • a letter containing a short description of your person, your works, your motivation for participating in our festival and your relation to the festival and/or to the border region or borders in general (up to 1 page)
 • your contact details (incl. e-mail and telephone number)

Please send your application (pdf-files preferred) via e-mail to:
email hidden; JavaScript is required
or to:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

We also welcome your participation and/or contribution to the festival’s framework programme (e.g. giving workshops). Especially your presence at the opening event on April 23rd 2022 would be highly appreciated. If you have any questions, please contact us in advance at: email hidden; JavaScript is required

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Nicht-Festival KEENA DA 2020 *** nie-festiwal NIE MA NIKOGO 2020

28.05.2020

Leere Säle, verwaiste Bühnen, geschlossene Theater?
KEENA DA?

Du kannst helfen, die Kulturszene der Doppelstadt zu unterstützen – damit auch in Zukunft die Kunst für uns alle da sein kann.

www.keenada.org

Puste sale, opuszczone sceny, zamknięte teatry?
NIE MA NIKOGO?

Możesz wspomóc środowisko artystyczne w dwumieście – aby również w przyszłości cieszyć się tutejszą sztuką.

www.keenada.org

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Folk im Fluss 2017

04.01.2017

Zum dreizehnten Mal vom 26.01. bis 28.01.2017

Volksmusik – oder doch Folk Music? Ursprünglich auf jeden Fall – und ebenso tanz- wie hörbar. Seit 2005 steht die Mitte des Winters in Frankfurt (Oder) unter dem Motto „Folk im Fluss„.

Das gepflegte Folkfest will auch in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit bieten, sich zum allgemeinen Abfolken zu treffen. Bei Konzerten, Sessions, Bal Folk und verschiedenen Workshops können sich die Besucher ordentlich schaffen. All das findet genau genommen nicht im, sondern am Fluss statt, aber darum geht es ja auch gar nicht. Der Name steht vielmehr für die ständige Bewegung, die man in der immer lebendigen Folkmusik finden kann. Neben dem was es bei den auftretenden Bands zu entdecken gibt, kann und soll hier jeder, dem es in den Fingern juckt oder dem die Füsse kribbeln, Instrumente und Tanzbeine schwingen und sich dem Folk hingeben.

Für die Unterstützung und die Hilfe von so vielen Seiten möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Euer Thomas

Das Programm und weitere Informationen sind hier zu finden: www.folkfluss.de

Zur Veranstaltungs-Übersicht

Sommerfest … Kunstgriff, was geht!?

27.07.2016

+++ Visionen +++ ART an der Grenze +++ Mitglieder +++ Alter +++ Öffentlichkeitsarbeit +++ Bier +++ ? +++ Grill +++ Ermöglicher_in +++ Netzwerk +++ Musik +++ Lesen +++ Schreiben +++ Finanzen +++ Open Stage +++ Unithea +++ ? +++ Folk im Fluss +++ Technikverleih +++ Filmvorführung +++ Speed:Dating +++ Tatortabend +++ ☀ +++ Doppelstadt +++ Straßenwörterbuch +++ Lagerfeuer +++ Nacht der Poesie +++

Wir laden Euch herzlich zum Sommerfest von Kunstgriff. ein!
Neben dem geselligen Beisammensein wollen wir mit Euch über Kunstgriff als Verein und als Initiative an der Uni Viadrina reden. Was ist der Verein (für Euch) und was könnte er sein?

Wann?
Samstag, 03.09.2016, Anreise ab 17:30, Start 18 Uhr

Wo?
In Słubice – Den genauen Ort teilen wir Euch nach Eurer Anmeldung mit.

Was mitbringen?
Es ist eine Mitbringparty, bringt bitte mit:

 • Etwas zu Trinken (Wasser haben wir da)
 • Etwas zu Essen oder zu knabbern, ein Grill ist vorhanden.
 • Einen Gegenstand, den ihr mit Kunstgriff. verbindet.

Anmeldung
Bitte meldet Euch bis zum 27.08. über email hidden; JavaScript is required an.

Bonus
Jede 10. Anmeldung gewinnt ein Kunstgriff T-Shirt!

Next Page »