Zur Veranstaltungs-Übersicht

Ausschreibung | Nabór | Call for Entries

04.01.2022

ART | an der Grenze | na granicy 2022
23.04.–07.05.2022, Frankfurt (Oder)-Słubice

https://artandergrenze.wordpress.com

ART | an der Grenze | na granicy vom 23.04. bis 07.05.2022 Ausschreibung * Call Entries * Nabór bis 31.01.2022

Kunstschaffende gesucht!

Du machst leidenschaftlich gerne Kunst und hast Lust, deine Werke beim 10. Kunstfestival ART | an der Grenze | na granicy vom 23.04. bis 07.05.2022, in der europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice zu präsentieren? Du hast einen Bezug zur deutsch-polnischen Grenzregion oder beschäftigst dich mit dem Thema Grenzen aus künstlerischer Perspektive?

Ob Malerei, Skulpturen, Performance, Street Art, Installation oder Fotografie: Unabhängig davon, wo du dein Schaffen einordnest, den Richtungen und Materialien sind keine Grenzen gesetzt! Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen mit interessanten Ideen und Leidenschaft bei dem, was sie tun – ob ganz neu oder schon jahrelang dabei, spielt keine Rolle.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 30. Januar 2022 mit:

  • Fotografien/Screenshots/Textauszügen von bis zu fünf deiner Werke (mit Angaben zu Größe und Format)
  • einem Anschreiben mit Angaben zu dir, deiner Kunst, deiner Motivation und deinem Bezug zum Festival bzw. der Oderregion oder dem Thema Grenzen (max. eine DIN A4 Seite).
  • deinen Kontaktdaten (v. a. E-Mail-Adresse und Telefonnummer)

Sende deine Unterlagen an:
email hidden; JavaScript is required (am besten als PDF-Datei)
oder per Post an:
Kunstgriff. e.V.
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Die Beteiligung bzw. Mitgestaltung am Festivalprogramm (z. B. Workshops) ist erwünscht; insbesondere auf die Teilnahme an der Vernissage am 23. April 2022 legen wir Wert. Bei Fragen kontaktiere uns gern im Vorfeld unter: email hidden; JavaScript is required


Twórczynie i twórcy poszukiwani!

Uwielbiasz tworzyć sztukę i chcesz zaprezentować swoje dzieła podczas festiwalu ART | an der Grenze | na granicy w dniach 23.04. do 07.05.2022, w europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice? Jesteś związany/a z polsko-niemieckim pograniczem lub zajmujesz się tematem granicy z artystycznego punktu widzenia?

Malarstwo, rzeźba, performance, street art, instalacja, a może fotografia – zapraszamy do udziału bez względu na to, jak definiujesz swoją twórczość artystyczną. Kierunki i materiały są nieograniczone! Szukamy kreatywnych osób z ciekawymi pomysłami i pasją do tego, czym się zajmują – zarówno tych, co tworzą od lat, jak i tych dopiero rozpoczynających przygodę ze sztuką.

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 30 stycznia 2022.
Powinno ono zawierać:

  • zdjęcia / zrzuty ekranu / fragmenty tekstów maks. pięciu twoich prac (z informacją na temat rozmiaru i formatu)
  • list motywacyjny zawierający informacje o tobie, twojej sztuce i motywacji oraz o twoich związkach z festiwalem, regionem nadodrzańskim czy tematem granicy (maks. jedna strona A4 )
  • twoje dane kontaktowe (zwłaszcza adres mailowy i numer telefonu)

Swoje zgłoszenie (najlepiej w formacie pdf) prześlij mailowo na adres:
email hidden; JavaScript is required
lub pocztą na adres:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Mile widziany jest także aktywny wkład w współtworzenie programu festiwalu (np. prowadzenie warsztatów). Obecność podczas wernisażu 23 kwietnia 2022 r. jest dla nas szczególnie ważna. W razie pytań prosimy o kontakt: email hidden; JavaScript is required


Artists wanted!

You are passionate about art and would like to present your works at the arts festival ART | an der Grenze | na granicy (“ART at the border”) from 23.04. to 07.05.2022, in the European twin cities of Frankfurt (Oder) and Słubice? You have a relation to the Polish-German border region or you deal with the subject of borders through your art?

Whether it is painting, sculpture, performance, street art, installation or photography: We are looking for contributions from all kinds of artistic fields and styles – there are no restrictions for your application! Regardless of whether you are new to the field or already a well-established artist – we invite creative artists with fresh ideas and passion for their work.

We’re looking forward to receiving your application until January 30th 2022 including:

  • photographs/screenshots/texts of up to 5 examples of your works (including detailed information about size and format)
  • a letter containing a short description of your person, your works, your motivation for participating in our festival and your relation to the festival and/or to the border region or borders in general (up to 1 page)
  • your contact details (incl. e-mail and telephone number)

Please send your application (pdf-files preferred) via e-mail to:
email hidden; JavaScript is required
or to:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

We also welcome your participation and/or contribution to the festival’s framework programme (e.g. giving workshops). Especially your presence at the opening event on April 23rd 2022 would be highly appreciated. If you have any questions, please contact us in advance at: email hidden; JavaScript is required